Veelgestelde vragen – Arbeidsongeschiktheid

Krijg ik een uitkering als ik zwanger ben?

Vanaf 4 juni 2008 is een zwangerschaps- en bevallingsverlofregeling voor vrouwelijke zelfstandigen ingegaan. Iedere vrouwelijke zelfstandige die vanaf 4 juni 2008  is bevallen, heeft recht op een verlofuitkering ‘Zelfstandig en Zwanger’ (ZEZ-uitkering) van maximaal 16 weken en ter hoogte van maximaal 100% van het wettelijk minimumloon. De regeling is alleen bedoeld voor de verlofuitkering. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een niet goed verlopende zwangerschap en/of bevalling valt niet onder de regeling. Daarvoor kun je zelf een AOV afsluiten. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een niet goed verlopende zwangerschap en/of bevalling wordt door de meeste verzekeraars vanaf de eerste dag van het sluiten van de verzekering in dekking genomen. Sommige AOV’s bieden ook een aanvulling op de ZEZ-uitkering. Daarvoor geldt vaak wel een wachttijd.

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering wordt uitgevoerd door het UWV. Meer informatie over de regeling en het aanvragen staat hier.

Ik werk in loondienst en als zelfstandige. Is het nodig om een verzekering af te sluiten?

Veel mensen die gedeeltelijk in loondienst werken, kiezen om geen aparte verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Als je genoeg verdient om met een uitkering vanuit het loondienstverband alle noodzakelijke (vaste) kosten tijdens ziekte betalen, is het niet altijd nodig om nog een aparte verzekering af te sluiten. Laat je daarom goed informeren.

Ik ben net begonnen, moet ik gelijk een verzekering afsluiten?

Voor starters is het vaak lastig om te bepalen wat hun inkomsten zullen zijn. Bij een loonstrook weet je wat er aan het einde van de maand onder de streep overblijft. Maar als je pas bent begonnen, is het lastig om te beoordelen hoeveel belasting en kosten je moet betalen. Veel starters stellen de beslissing voor een verzekering op maat daarom nog even uit of kiezen voor een basis AOV. Als je gezondheidsproblemen hebt of ooit had, is het nuttig om snel naar de verzekeringsmogelijkheden te kijken. Er zijn voor startende ondernemers namelijk speciale regelingen voor als zij niet bij een gewone verzekeraar verzekerd kunnen worden.

Kun je de verzekering tussendoor aanpassen?

Elk jaar ziet er voor een zelfstandige anders uit. Dat weten verzekeraars. Daarom is mogelijk om jouw verzekering aan te passen aan je situatie. Dat is niet altijd het geval, zeker niet bij goedkope producten. Let daarom goed op als je een verzekering afsluit. Als je begint als zelfstandige, verdien je misschien nog niet zoveel. Je sluit dan een verzekering af voor een bepaald inkomen. Later wil je dit verhogen als je meer gaat verdienen. Bij veel verzekeraars kun je in de eerste jaren van je onderneming, jouw verzekerd inkomen steeds met een bepaald percentage verhogen, zonder dat daarvoor medische waarborgen nodig zijn. Hiervoor zijn echter geen vaste regels. Als je van die mogelijkheid gebruik wilt maken, moet je goed kijken hoe dat bij jouw verzekering is geregeld.

Wat gebeurt er als je weer (gedeeltelijk) in loondienst gaat?

Als je stopt als zelfstandige en weer in loondienst gaat, kun je jouw verzekering opzeggen. Immers je bedrijf bestaat niet meer. Soms weet je misschien nog niet zeker wat je gaat doen. Je gaat bijvoorbeeld gedeeltelijk in loondienst. Dan wil je je verzekering misschien niet opzeggen, maar wel het verzekerd inkomen verlagen. Bij veel verzekeraars kan dat, maar niet altijd. Vraag dat daarom goed na.

Soms gaan de zaken even wat minder en wil je de verzekering tijdelijk stop zetten, maar later weer kunnen gebruiken zonder dat je opnieuw het hele acceptatietraject door moet. Vaak kun je je verzekering dan laten ‘sluimeren’ of opschorten. Je betaalt dan tijdelijk een klein percentage van de premie en je hebt dan geen ook geen dekking. Als je de verzekering later weer wilt activeren, kan dat zonder medische waarborgen of andere acceptatievoorwaarden. Vraag aan je verzekeraar hoe dat voor jou is geregeld.