De nieuwe Wet toekomst pensioenen, hoezo dat?

Voor iedereen een goed pensioen ook voor toekomstige generaties. Dat is de insteek van het wetsvoorstel toekomst pensioenen dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Maar waarom is vernieuwing van het pensioenstelsel eigenlijk nodig?

Dat heeft een aantal redenen:

  1. De arbeidsmarkt verandert: werknemers wisselen vaker van baan of ze beginnen als zelfstandige, terwijl het pensioenstelsel er nog vanuit gaat dat mensen lang bij één bedrijf werken.
  2. Het huidige stelsel lijdt vaak tot discussies, omdat onduidelijk is wie recht heeft op welk deel van de gezamenlijke pot.
  3. Het pensioen beweegt nu veelal niet mee met de economie. Als het goed gaat met de economie, dan gaan de pensioenen vaak toch niet omhoog. Dat voelt niet eerlijk.

Wat blijft wel hetzelfde?

Natuurlijk is niet alles in ons huidige pensioenstelsel aan vernieuwing toe. Een aantal sterke punten blijft. Zo blijft de AOW gewoon bestaan en blijf je ook via je werkgever pensioen opbouwen. Als je overlijdt krijgt je partner een nabestaandenpensioen en ook als je arbeidsongeschikt bent ben je hier meestal voor verzekerd. Dat is nu zo en in de nieuwe regeling blijft dat zo.

Wat verandert er?

Het huidige pensioenstelsel wordt op een aantal punten aangepast. We zetten de belangrijkste kort op een rijtje:

  • Iedereen bouwt straks pensioen op via een zogenoemde premieregeling. Dat is een soort persoonlijke pensioenrekening. Daardoor wordt het duidelijker hoeveel geld jij en je werkgever in je pensioen stoppen, hoeveel de beleggingen opleveren en hoeveel kosten er worden gemaakt.
  • Het premiepremiepercentage wordt voor iederen gelijk.
  • Er wordt geen belofte meer gedaan over de hoogte van het pensioen. Werkgevers en werknemers spreken wel een ambitie af. Regelmatig wordt gecheckt of de toegezegde premie voldoende is om de ambitie te halen.
  • Het pensioen beweegt meer mee met de economie. Gaat het goed, dan wordt je pensioen ook hoger. En als het minder goed gaat, wordt het pensioen lager.
  • De nieuwe regels zorgen er wel voor dat die risico’s kleiner worden als je ouder bent. Hoe dichter je bij je pensioen zit, hoe meer je wilt weten op hoeveel geld je kunt rekenen. Bovendien kunnen eventuele tegenvallers in de beleggingen voor jongeren beter worden opgevangen, omdat daar nog langer de tijd voor is.

Wanneer gaat het nieuwe pensioen in?

Als de Tweede Kamer de wet heeft goedgekeurd, moet ook de Eerste Kamer er nog naar kijken. Verwacht wordt dat de nieuwe regels per 1 januari 2023 ingaan. Maar natuurlijk kost het uitvoeren van alle nieuwe regels tijd. Werkgevers, vakbonden en de uitvoerders van het pensioen, waaronder ook verzekeraars, krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om alles aan te passen. Het kan dus nog even duren voordat je bericht krijgt via je werkgever of jouw eigen pensioenuitvoerder.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de inhoud en de voortgang van de Wet toekomst pensioenen kijk dan eens op rijksoverheid.nl/pensioen en werkenaanonspensioen.nl