Wat is een premieregeling?

Ongeveer 90% van de pensioenregelingen die verzekeraars uitvoeren, is een premieregeling. Bij zo’n regeling wordt jaarlijks een premie beschikbaar gesteld, dat wordt besteed aan je pensioenopbouw.

De werkgever betaalt de premie jaarlijks aan je verzekeraar. Daar worden kosten en risicopremies vanaf getrokken (bijvoorbeeld voor een partner- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen). Het bedrag dat overblijft, besteedt de verzekeraar aan je pensioen.