Weer meer aanrijdingen

Het aantal verkeersongevallen blijft maar stijgen. In 2015 kregen verzekeraars meer dan een half miljoen schadeclaims na aanrijdingen en vorig jaar waren dat er maar liefst 625.000. En dan gaat het alleen nog maar over particulieren. Als de zakelijke rijders – leaseauto’s, bestelbusjes en vrachtauto’s – daarbij worden opgeteld, komt het totaal aantal verkeersclaims op 905.000.

Verzekeraars willen dat tij graag keren. Ze roepen de politiek op om met maatregelen te komen. Samen met nog ruim dertig andere organisaties heeft het Verbond van Verzekeraars eerder dit jaar een Verkeersveiligheidsmanifest gelanceerd. In dat manifest staan aanbevelingen om het verkeer veiliger te maken. Denk aan het aanpakken van asociaal verkeersgedrag of het verbieden van appen in het verkeer. Het manifest is in het Regeerakkoord opgenomen en het Verbond pleit nu voor actie. De organisatie hoopt dat het kabinet de maatregelen uit het manifest zo snel mogelijk in beleid wil omzetten.