Winterbanden

Winterbanden zijn niet verplicht in Nederland, maar kunnen wel nuttig zijn. Ze hebben een ander profiel dan ‘zomerbanden’ waardoor ze bij kou meer grip hebben. De remweg is doorgaans dan ook ruim de helft zo kort als bij zomerbanden.

Er is weinig onderzoek naar het effect van winterbanden op het voorkomen van schade. Het onderzoek dat er is, wijst echter uit dat automobilisten met winterbanden minder schade veroorzaken. Overigens moeten automobilisten met winterbanden niet denken dat ze minder risico lopen en daardoor harder of roekelozer kunnen rijden…

En in het buitenland?

In Duitsland is het verplicht om bij sneeuw en ijzel met winterbanden te rijden. Doe je dat niet, dan krijg je een boete van 60 euro. Ook  Frankrijk, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland hebben dergelijke wetgeving.

Eigen verantwoordelijkheid

Steeds meer consumenten schaffen winterbanden aan. Ook garagebedrijven wijzen de consument er steeds vaker op. Autoverzekeraars houden dit nauwlettend in de gaten en spelen daarop in door bijvoorbeeld een premiekorting te geven. Ze doen dat echter niet allemaal.

Steeds vaker komt ook de vraag of winterbanden verplicht zouden moeten worden. Dat is uiteraard een politiek besluit en het Verbond is terughoudend zich hiermee te bemoeien. Een wettelijke verplichting is namelijk een vergaande maatregel die bovendien kostbaar is voor de consument. Ook zou het betekenen dat auto’s die vooral in de stad voor boodschappen worden gebruikt aan winterbanden moeten geloven. Vooralsnog is het dus de eigen verantwoordelijkheid van de automobilist.

Onderzoek

Om te onderzoeken wat de mening van Nederlandse consumenten is over winterbanden heeft het Verbond in januari 2012 een onderzoek uitgevoerd. Consumenten werden onder meer gevraagd naar hun gebruik van winterbanden en hun mening over de rol van verzekeraars hierbij. Nieuwsgierig naar de resultaten? Bekijk het onderzoek naar winterbanden.