Winterschade: wat is verzekerd?

De winterschade is verzekerd als de schade echt door sneeuw of vorst veroorzaakt is. Gaat het om achterstallig onderhoud of nalatigheid – bijvoorbeeld omdat je vergeten bent de buitenkraan af te sluiten – dan wordt de schade niet automatisch gedekt. Soms is een aanvullende dekking nodig.

  • Veroorzaak je schade met de auto doordat je slipt of wegglijdt? Dan kun je een beroep doen op je autoverzekering.
  • Springt de waterleiding of heb je schade door smeltwater? Dan is dat doorgaans gedekt op de opstalverzekering.