Veelgestelde vragen

Hoe onderzoeken jullie of er een levensverzekering of uitvaartverzekering is?

Er is geen centraal systeem waarin te zien is of mensen verzekerd zijn en bij welke verzekeraar. Wanneer je een aanvraag indient bij het Verbond sturen we die aanvraag door naar alle levensverzekeraars die meedoen aan de service. Zij zoeken in hun bestanden naar eventuele polissen.

Wat als ik wel een maatschappijnaam heb, maar geen polisnummer?

Neem in dat geval contact op met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Als die niet meer bestaat, kun je bij De Nederlandsche Bank (onderaan de pagina) opzoeken welke maatschappij de huidige rechtsopvolger is.

Waarom moet ik officiële documenten meesturen? Wat doen jullie daarmee?

Het Verbond wil voorkomen dat mensen informatie ontvangen waar ze geen recht op hebben. Daarom is het bijvoorbeeld nodig documenten aan te leveren waaruit blijkt dat jij erfgenaam bent van de overledene. Of dat je recht hebt om dit namens de erfgenaam te doen. Het Verbond vraagt documenten op waaruit dit blijkt. Alleen dan kunnen we nagaan of er een levensverzekering is van de opgegeven persoon. Uiteraard gebruiken we die gegevens niet voor andere doeleinden. Zie ook de uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens.

Ik wil opsporing doen naar polissen van een overledene, maar heb geen verklaring van erfrecht. Wat nu?

In veel gevallen kun je dan toch een aanvraag indienen. Het Verbond heeft alleen een verklaring van erfrecht nodig als je wel erfgenaam bent van de overledene, maar geen partner of kind.

Ik las dat er maandelijks honderd aanvragen in behandeling worden genomen van mensen die hun eigen polis willen laten opsporen. Waarom is dat?

De mogelijkheid om te laten zoeken naar je eigen, zoekgeraakte polissen is nieuw. Omdat het zoeken intensief is, moeten we een maximum stellen. Op basis van wat we nu weten over de vraag hiernaar verwachten we iedereen goed te kunnen helpen.

Waarom krijg ik alleen bericht als er een polis van mezelf wordt gevonden, en niet als er geen polis wordt gevonden?

Dat heeft te maken met de privacywetgeving. Of jij een polis hebt of niet, mag een verzekeraar alleen aan jouzelf vertellen. Daarvoor moet hij eerst je identiteit controleren, en zal hij je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen. Als er geen polis is gevonden, is dat niet zinvol.

Waarom kan ik niet zoeken naar polissen van mijn in leven zijnde familieleden of van anderen?

Dit is een service voor klanten die hun eigen polis zijn kwijtgeraakt. Alleen zij hebben het recht te weten van het bestaan van een polis. Je familieleden kunnen uiteraard zelf een aanvraag indienen.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Als je een klacht hebt over deze service van het Verbond, dan kan je deze per e-mail sturen aan info@verzekeraars.nl of per post aan:

Verbond van Verzekeraars
t.a.v. Zoekservice Levensverzekeringen
Postbus 93450
2509 AL  Den Haag

Zie ook de privacy-bepalingen.